Tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Forestpolator Oy: henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Viimeisin muutos 28.11.2023

1. Rekisterinpitäjä
Forestpolator  Oy
Forsbackantie 300, 
69820 Räyrinki, Suomi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Maria Joensuu
Forsbackantie 300, 
69820 Räyrinki, Suomi

3. Rekisterin nimi
Forestpolator Oy:n asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn yleisenä henkilötietolain mukaisena edellytyksenä on oikeutettu etu, asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan tekemä tilaus, antama toimeksianto tai Forestpolator Oy:n ja asiakkaan välisistä sopimuksista sekä lainsäännöstä johtuvien oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen. Rekisterin tarkoituksena on  Forestpolator Oy:n asiakassuhteiden hoitaminen, markkinointi sekä palveluiden kehittäminen. Rekisterissä olevia tietoja voidaan käsitellä asiakkuuksien hoitoon ja markkinontitarkoituksiin
Henkilötietoja käsitellään myös mahdollisten reklamaatioiden ja muiden vaatimusten selvittämisen edellyttämissä tarkoituksissa. Lisäksi henkilötietoja käsitellään asiakkaille suunnatussa viestinnässä kuten tiedotus- ja uutisointitarkoituksissa sekä markkinoinnissa, jonka osana henkilötietoja käsitellään myös suoramarkkinointiin ja sähköiseen suoramarkkinointiin liittyvissä tarkoituksissa. Asiakkaalla on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi. Rekisterinpitäjä käsittelee tietoja itse sekä hyödyntää henkilötietojen käsittelyssä rekisterinpitäjän puolesta ja lukuun toimivia alihankkijoita.

5. Rekisterin tietosisältö
Nimitiedot, sähköpostiosoite, puhelinnumero, evästeet, sijaintitieto, IP-osoite ja mahdollinen mediatiedosto;
Asiakassuhteen aikana esiin tullut henkilötieto;
Markkinointitoimenpiteiden aikana esiin tullut henkilötieto;
Verkkokauppatilauksen (maatalouskoneet.fi) käytön yhteydessä esiin tullut henkilötieto.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Forestpolator Oy:n verkkosivustolle tallennettu henkilötieto esim. evästeet sekä Google Analytics data (esim. sijaintieto, IP-osoite). Asiakassuhteiden yhteydessä esiin tullut henkilötieto, jota tarvitaan asiakassuhteen hoitamisessa. Asiakassuhteen aikana henkilötietoa mahdollisesti rikastetaan (profilointi) esim. yhteydenottojen ja/tai keskustelujen muodossa. Henkilötiedon rikastaminen liittyy aina kyseisen asiakastapauksen hoitamiseen. Markkinointitoimenpiteiden yhteydessä esiin tullut henkilötieto. Henkilötietoa mahdollisesti rikastetaan esim. yhteydenottojen ja/tai keskustelujen muodossa. Kaupallisista rekistereistä hankitut henkilötiedot. Henkilötietoa mahdollisesti rikastetaan esim. yhteydenottojen ja/tai keskustelujen muodossa

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja voidaan luovuttaa voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.?
Forestpolator Oy voi luovuttaa henkilötietoja yhteistyökumppaneille markkinoinnin tai asiakassuhteen hoitamiseen liittyvissä asioissa. Pa?a?sa?a?nto?isesti Forestpolator Oy ei siirra? tai luovuta asiakkaan henkilo?tietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja voidaan kuitenkin tarvittaessa siirta?a? tai luovuttaa Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle henkilo?tietolain sallimilla tavoilla mika?li: 
• tiedot siirreta?a?n maahan, jossa Euroopan komissio on todennut tietosuojan tason olevan riitta?va?, tai 
• sopimusja?rjestelyin voidaan taata tietosuojan riitta?va? taso, tai 
• mika?li asiakas on antanut siihen suostumuksensa. 
Yrityksen käyttämät kansainväliset verkkopalvelujen tarjoajat huolehtivat omien palveluiden tietoturvasta EU-U.S. Privacy Shield järjestelyillä. 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Forestpolator Oy:n asiakasrekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein.  Tietoja ja palvelua suojataan muun muassa palomuurin, fyysisten laitetilojen suojaamisen, kulunvalvonnan, käyttöoikeuksien ja salaustekniikoiden sekä edellä mainittujen aktiivisen valvonnan kautta. Henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomasti tai vahingossa tapahtuvalta tietojenkäsittelyltä.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Henkilöllä jonka tietoja on tallennettu  Forestpolator Oy:n asiakasrekisteriin on oikeus tarkistaa tietojensa oikeellisuus. Tarkastuspyyntö täytyy osoittaa  Forestpolator Oy:n yhteyshenkilölle kirjallisena ja/ tai suullisesti ja siitä on tehtävä tallenne. Forestpolator Oy:n n velvollisuus on varmistaa pyynnön oikeellisuus sekä toimittaa henkilötiedot sähköisessä tai paperisessa muodossa yhden kuukauden (30 päivän) sisällä.
Henkilöllä jonka tietoja on tallennettu  Forestpolator Oy:n asiakasrekisteriin on oikeus tarkistaa tietojensa oikeellisuus ja pyytää tarvittaessa niihin oikaisua. Tarkastuspyyntö ja/tai oikaisupyyntö täytyy osoittaa Forestpolator Oy:n yhteyshenkilölle kirjallisena ja/ tai suullisesti ja siitä on tehtävä tallenne Forestpolator Oy:n velvollisuus on varmistaa pyynnön oikeellisuus sekä toimittaa henkilötiedot sähköisessä tai paperisessa muodossa yhden kuukauden(30) sisällä.
Jos asiakkuussuhteen hoitamiseen henkilötietoa enää tarvita, kyseisellä henkilöllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista Forestpolator Oy:n n asiakasrekisteristä. Poistopyyntö täytyy Forestpolator Oy:n n yhteyshenkilölle kirjallisena ja/ tai suullisesti ja siitä on tehtävä tallenne. Forestpolator Oy:n velvollisuus on varmistaa pyynnön oikeellisuus sekä toimittaa henkilötiedot sähköisessä tai paperisessa muodossa yhden kuukauden (30 päivää) sisällä.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Oikeus kieltäytyä markkinointiviestinnästä: Sinulla on oikeus kieltäytyä ottamasta vastaan markkinointiviestintää  Forestpolator Oy:ltä toimimalla seuraavasti: 
-Ottamalla meihin yhteyden sähköpostitse;
Jos kieltäydyt ottamasta vastaan markkinointiviestintää, voit silti saada Forestpolator Oy:ltä hallinnollisia ilmoituksia, kuten tilausvahvistuksia ja ilmoituksia käyttäjätilisi tapahtumista (esimerkiksi vahvistuksia ja ilmoituksia salasanan vaihtamisesta)
Maatalouskoneet.fi verkkokaupasta tilaamalla asiakas hyväksyy yllä olevan rekisteriselosteen mukaisen tietojen käsittelyn.


Palveleva.

Palveleva 100 % suomalainen perheyritys.

Reilu.

Aina reilut ja tingityt hinnat näkyvissä verkkokaupassa.
 

Turvallinen.

Asioit turvallisesti verkkokaupassa ja tavoitat meidät myös puhelimitse.

Joustava.

Edulliset kuljetukset haluamaasi osoitteeseen kaikkialle Suomessa!

Liity maatalouskoneet.fi verkkoedunsaajaksi

maatalouskoneet.fi © 2024
Loading...